Lambes_logo_2023_Lambesc
 

miljöpolicy

Dagens blommor odlas numera under samma stränga miljökrav som ställs på produkter som frukt och grönsaker. Holland som är den största importören och exportören, ställer de strängaste kraven, och länder i Afrika och Sydamerika är på god väg att anpassa sig efter de hårda normerna i och med deras exportmarknad till just bla. Holland.

Lambes skall verka för miljötänkande och ständigt ligga långt fram i miljöhänseende och se till att verksamheten inte ger upphov till belastning för miljön. Därför skall miljöarbetet genomsyra val av leverantörer, inköp och vår egen verksamhet.


Direkta åtgärder:

  • Allt vårt papper och packningsmaterial återvinns
  • Våra värme- och kylanläggningar baseras på ett slutet miljövänligt jordvärmesystem, där bl a. överskottsenergin från våra kylanläggningar återvinns till värme som används till uppvärmning av våra anläggningar.
  • Allt vatten vi använder i produktionen kommer från vår egen brunn, och inte från det kommunala vattennätet.För mer information se även följande länkar:

FairflowersFairPlants (FFP)

www.fairtrade.se

MPS (www.my-mps.com)